Varken hora eller kuvad fick priset 2012

2012-01-30

Styrelsen för Fadimes minnesfond har beslutat att tilldela föreningen Varken hora eller kuvad 2012 års Fadimepris för sitt arbete att stärka unga tjejer där de möter social press i hederns namn och göra killar mer medvetna om könsroller och hedersförtryck.

Varken hora eller kuvad är en feministisk och antirasistisk gräsrotsrörelse som bildades år 2005 och är en avdelning till den internationella organisationen Ni Putes Ni Soumises. Under dess verksamma år har föreningens eldsjälar mött hundratals ungdomar i workshops, tusentals har lyssnat och ställt frågor på föreläsningar. I förgrunden finns tanken att de som lever med hedersförtryck också ska föra sin egen talan, bli starkare och tillgodogöra sig självklara rättigheter. Vid sidan av gräsrotsarbetet använder föreningen Varken hora eller kuvad opinionsbildning för att påverka politiska beslut. Föreningen har gett ut boken Respektguiden, en handbok som upplyser och råder i situationer rörande tvångsäktenskap, polygami, hedersförtryck och könsstympning. Boken har spridits på skolor, fritidsgårdar och bland organisationer som jobbar med barn och unga i utsatta miljöer.

Föreningens arbete har bedrivits på frivillig basis men med stor kunskap hos styrelseledamöter och aktiva medlemmar. Med starkt engagemang och hög trovärdighet verkar man för jämställdhet och mot rasism.

 

För kontakt:

Fadimes minnesfond är en oberoende insamlingsstiftelse som vill hedra minnet av Fadime Sahindals person och gärning.

Stöd Fadimes minnesfond, pg 171 44 15-5